Działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu w CEiDG

Wielu przedsiębiorców sporządzając wpis do CEiDG pomija niektóre formy prowadzonej działalności, nie wpisując właściwego dla nich kodu PKD lub rozszerza swoją działalność gospodarczą, nie dokonując zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dlatego też, warto wiedzieć, że wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności…